قیمت باتری ماشین
سبد خرید
۰ تومان
قیمت باطری ماشین

قیمت باطری ماشین

قیمت باطری ماشین جز مهمترین دغدغه های رانندگان است. ماشین بدون باطری توان روشن شدن ندارد، به همین دلیل باتری ماشین را میتوان یک عضو کلیدی نام گذاری کرد. عدم وجود باطری ماشین باعث میشود از روشن شدن موتور و خود ماشین جلوگیری به عمل آید زیرا وقتی نیرویی به شمع ها نرسد، روشن شدن ماشین امکان پذیر نیست. ما در این مطلب به جت حفظ راحتی شما، لیست قیمت باتری ماشین را آورده ایم.

لیست قیمت صبا باتری

باطری واریان قیمت باطری
باطری ۵۰ آمپر ۵۵۵ هزار تومان
باطری ۵۵ آمپر ۶۳۵ هزار تومان
باطری ۶۰ آمپر ۶۸۵ هزار تومان
باطری ۶۶ آمپر ۷۵۰ هزار تومان
باطری ۷۰ آمپر ۷۵۲ هزار تومان
باطری ۷۴ آمپر ۷۹۰ هزار تومان
باطری ۹۰ آمپر ۹۵۰ هزار تومان
باطری ۱۰۰ امپر ۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان
باطری ۱۲۰ آمپر ۱ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان

لیست قیمت سپاهان باتری

از جمله برند های زیرمجموعه سپاهان باتری می توان به اوربیتال، اتمیک، سوزوکی، سبیک و … اشاره کرد.

لیست قیمت باطری اتمیک سپاهان باتری

باطری اتمیک قیمت باطری
باطری ۳۵ آمپر ۶۲۵ هزار تومان
باطری ۴۵ آمپر ۷۰۵ هزار تومان
باطری ۵۰ آمپر ۶۹۳ هزار تومان
باطری ۵۵ آمپر ۷۳۰ هزار تومان
باطری ۶۰ آمپر ۷۸۵ هزار تومان
باطری ۶۶ آمپر ۸۵۰ هزار تومان
باطری ۷۰ آمپر ۹۱۵ هزار تومان
باطری ۷۴ آمپر ۹۴۱ هزار تومان
باطری ۹۰ آمپر ۱ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان
باطری ۱۰۰ امپر ۱ میلیون و ۳۰۹ هزار تومان
باطری ۱۲۰ آمپر ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان
باطری ۱۵۰ آمپر ۱ میلیون ۸۴۵ هزار تومان
باطری ۱۷۰ آمپر ۲ میلیون و ۵۵ هزار تومان

لیست قیمت باتری اوربیتال وان سیلور سپاهان باتری

باطری اوربیتال قیمت باطری
باطری ۳۵ آمپر ۶۵۰ هزار تومان
باطری ۴۵ آمپر ۷۳۴ هزار تومان
باطری ۵۰ آمپر ۷۲۰ هزار تومان
باطری ۵۵ آمپر ۷۶۰ هزار تومان
باطری ۶۰ آمپر ۸۱۵ هزار تومان
باطری ۶۶ آمپر ۸۸۳ هزار تومان
باطری ۷۰ آمپر ۹۵۰ هزار تومان
باطری ۷۴ آمپر ۹۷۶ هزار تومان
باطری ۹۰ آمپر ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
باطری ۱۰۰ امپر ۱ میلیون و ۳۵۹ هزار تومان
باطری ۱۲۰ آمپر ۱ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان
باطری ۱۵۰ آمپر ۱ میلیون ۹۱۸ هزار تومان
باطری ۱۷۰ آمپر ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان

لیست قیمت باتری سوزوکی سپاهان باتری

باطری سوزوکی قیمت باطری
باطری ۳۵ آمپر ۷۱۱ هزار تومان
باطری ۴۵ آمپر ۷۹۹ هزار تومان
باطری ۵۰ آمپر ۷۸۶ هزار تومان
باطری ۵۵ آمپر ۸۲۷ هزار تومان
باطری ۶۰ آمپر ۸۸۷ هزار تومان
باطری ۶۶ آمپر ۹۶۳ هزار تومان
باطری ۷۰ آمپر ۱ میلیون و ۳۵ هزار تومان
باطری ۷۴ آمپر ۱ میلیون و ۶۴ هزار تومان
باطری ۹۰ آمپر ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان
باطری ۱۰۰ امپر ۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان
باطری ۱۲۰ آمپر ۱ میلیون و ۷۱۶ هزار تومان
باطری ۱۵۰ آمپر ۲ میلیون ۵۶ هزار تومان
باطری ۱۷۰ آمپر ۲ میلیون و ۲۹۳ هزار تومان
باطری ۱۹۰ آمپر ۲ میلیون ۵۲۹ هزار تومان
باطری ۲۰۰ آمپر ۲ میلیون ۶۶۳ هزار تومان

لیست قیمت باطری اوربیتال پریمیوم سپاهان باتری

باطری اوربیتال پریمیوم قیمت باطری
باطری ۳۵ آمپر ۷۴۰ هزار تومان
باطری ۵۰ آمپر ۸۱۵ هزار تومان
باطری ۵۵ آمپر ۸۶۳ هزار تومان
باطری ۶۰ آمپر ۹۲۵ هزار تومان
باطری ۶۶ آمپر ۱ میلیون و ۲ هزار تومان
باطری ۷۰ آمپر ۱ میلیون و ۷۸ هزار تومان
باطری ۷۴ آمپر ۱ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان
باطری ۹۰ آمپر ۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان
باطری ۱۰۰ امپر ۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان

لیست قیمت باطری اوربیتال EFB

باطری اوربیتال EFB قیمت باطری
باطری ۵۰ آمپر ۹۳۱ هزار تومان
باطری ۶۰ آمپر ۱ میلیون و ۷۳ هزار تومان
باطری ۷۰ آمپر ۱ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان
باطری ۸۰ آمپر ۱ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان

لیست قیمت برنا باتری

برنا باتری دارای زیر مجموعه های برنا، زیتکس، گلوبال، سحر، زمان و … می باشد.

لیست قیمت باطری زیتکس برنا باتری

باطری زیتکس قیمت باطری
باطری ۵۰ آمپر ۶۶۲ هزار تومان
باطری ۵۵ آمپر ۷۰۶ هزار تومان
باطری ۶۰ آمپر ۷۵۳ هزار تومان
باطری ۶۶ آمپر ۸۰۶ هزار تومان
باطری ۷۰ آمپر ۸۸۵ هزار تومان
باطری ۷۴ آمپر ۹۱۲ هزار تومان
باطری ۸۰ آمپر ۹۳۵ هزار تومان
باطری ۸۸ آمپر ۹۸۹ هزار تومان
باطری ۹۰ آمپر ۱ میلیون و ۶۵ هزار تومان
باطری ۱۰۰ امپر ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار تومان
باطری ۱۲۰ آمپر ۱ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان
باطری ۱۵۰ آمپر ۱ میلیون ۵۴۶ هزار تومان
باطری ۱۷۰ آمپر ۱ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان
باطری ۱۸۰ آمپر ۱ میلیون ۸۰۶ هزار تومان
باطری ۲۰۰ آمپر ۱ میلیون ۹۶۵ هزار تومان

لیست قیمت باتری گلوبال برنا باتری

باطری سوزوکی قیمت باطری
باطری ۵۰ آمپر ۷۱۳ هزار تومان
باطری ۵۵ آمپر ۷۶۱ هزار تومان
باطری ۶۰ آمپر ۸۱۳ هزار تومان
باطری ۶۶ آمپر ۸۶۵ هزار تومان
باطری ۷۰ آمپر ۹۵۱ هزار تومان
باطری ۷۴ آمپر ۹۷۹ هزار تومان
باطری ۸۰ آمپر ۱ میلیون و ۱۰ هزار تومان
باطری ۸۸ آمپر ۱ میلیون و ۶۵ هزار تومان
باطری ۱۰۰ آمپر ۱ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان
باطری ۱۱۰ امپر ۱ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان
باطری ۱۲۰ آمپر ۱ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان
باطری ۱۵۰ آمپر ۱ میلیون ۶۶۵ هزار تومان
باطری ۱۷۰ آمپر ۱ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان
باطری ۱۸۰ آمپر ۱ میلیون ۹۴۷ هزار تومان
باطری ۲۰۰ آمپر ۲ میلیون ۱۱۳ هزار تومان

اهمیت باطری ماشین

بعضی رانندگان هنگام خرید باطری ماشین بجای توجه به کیفیت باتری، صرفا به ارزان قیمت بودن آن توجه میکنند. این کار اشتباهی است و در دراز مدت میتواند ماشین را با مشکلات بیشتری روبه رو کند و ضرر های مالی بیشتری را برای شما ایجاد کند. قیمت باطری ماشین عامل مهمی است ولی نباید آنرا فدای کیفیت کرد. باتری وظیفه کلیدی تامین کردن برق ماشینتان را بر عهده دارد. باطری ماشین سبک و سواری دوازده ولت و باطری ماشین سنگین بیست و چهار ولت است.

چرا انتخاب باطری باکیفیت و قیمت مناسب مهم است؟

به دلیل نقش پر رنگی که باتری در ماشین و روشن شدن موتور ایفا میکند و مهمترین عامل روشن شدن ماشین میباشد انتخاب باتری مطمئن حائز اهمیت است. در انتخاب باتری مارک آن، طول عمر و قیمت باتری ماشین اهمیت بسیاری زیادی دارد.

آمپر باتری ماشین

میزان برقی که یک ماشین مصرف میکند نقش اساسی در تعیین آمپر باطری آن دارد. بعنوان مثال باطری ماشین پرشیا شصت و شش آمپر است. شما میتوانید با توجه به میزان مصرف برق خودرو، ظرفیت باتری آن را بالا ببرید. این امر باعث بهتر شدن کارکرد ماشین از لحاظ برق میشود. در نتیجه در طول عمر ماشین نقش بسیاری دارد.

هرچه باطری ماشینی که خریداری میکنید آمپر بالاتری داشته باشد، قیمت باطری ماشین بالاتر خواهد رفت. هزینه باطری خودرو به عوامل گوناگونی بستگی دارد. اگر بتوانید باطری قدیمی تر ماشین خود را با باطری جدید تعوض کنید، قیمتش کمتر میشود. اگر باطری که میخرید از خارج وارد شود هزینه سنگین تری روی دست شما خواهد گذاشت به دلایل گوناگون مثل موضوع ارز.

آمپر باطری 1 - قیمت باتری ماشین
آمپر باتری نقش بسیار اساسی در قیمت باتری خودرو دارد

نکات مهم پیش از خرید باطری

 • توجه به نوع برند و اصالت
  یکی از موضوعاتی که در قیمت باطری ماشین دخیل است برند بودن آن یا خارجی و داخل بودن آن است. برای همین قبل از خرید باطری باید به این نکته توجه خاصی کنید. با توجه به این اصل میتوانید خرید مطمئن تر و بهتری داشته باشید.
 • تاریخ انقضا
  باطری ماشین مانند سایر لوازم مصرفی دارای تاریخ مصرف است. باطر های مشین توانایی شارژ شدن را دارند تاریخ انقضا آنها تاثیر خیلی زیادی روی عملکر آنها ندارد. ولی بهتر است به این نکته توجه شود. روی باتری یک کد نوشته شده که با توجه به آن میتوانید تاریخ تولید و انقضا باطری را تشخص دهید. عمر مفید باطری از زمان استفاده شما شروع نمیشود بلکه از زمان تاریخ تولید باطری آغاز میشود. با این نکته در زمان خرید و پرسیدن قیمت باطری ماشین روبه رو خواهید شد.
نکات مهم پیش از خرید باطری ماشین 1 - قیمت باتری ماشین
پیش از خرید باتری ماشین باید یک سری نکات مهم رعایت شود

تسهیل در خرید باطری ماشین – کاهش قیمت باطری ماشین

شرکت باتری ایراندوست از سال ۱۳۹۳ تاسیس شده است. ایراندوست نماینده رسمی کمپانی های صباباتری، وایا باتری، یکتا باتری سپاهان و آذرباتری ست. همچنین مالک برندهای رونیز، پورانکو، کایامکس و ویگور میباشد. شما میتوانید با توجه به نوع نیاز و ماشین و قیمت باطری خودرو خود نسبت به خرید باطری مناسب اقدام کنید. میتوانید برای خرید به شعبه های ایراندوست در ستارخان، ونک و فتح اقدام کنید. برای تسهیل در خرید باطری ماشین خود میتوانید با مراجعه و یا تماس با کارشناسان مجموعه ایراندوست، نسبت به تعویض باطری خود با باطری جدید اقدام کنید.

خرید باطری ماشین 1 - قیمت باتری ماشین
برای خرید باتری باید به اصلت آن توجه کنید

انواع باطری ماشین بر اساس قیمت

پیش تر در مورد برندهای تحت پوشش ایراندوست و همینطور نمایندگی ها صحبت کردیم، در این قسمت قیمت باتری ماشین را باهم مرور و ارزیابی میکنیم.

 • صبا باطری
  صباباتری شامل برندهای واریان، نیو آرمو، ورسک و رونیز میباشد. قیمت برند واریان باتری از از ۴۳۶,۰۰۰ تومان شروع میشود تا ۸۰۰,۰۰۰ تومان ادامه پیدا می کند. اگر دنبال خرید ارزان ترین باتری ماشین از برند صبا باتری هستید میتوانید نسبت به خرید باتری ۵۰ آمپر واریان که قیمتش حدودا ۴۲۵,۰۰۰ تومن است اقدام کنید. البته از این موضوع غافل نشوید که پیش از توجه به قیمت باتری ماشین باید به نوع ماشین و شرایطش توجه کنید. قیمت باطری ماشین واریان آمپری حدودا ۵۰۰۰ تومان میباشد با توجه شرایط و قیمت های روز بازار.
 • آذرباتری
  آذرباتری بطور عمده شامل برند ویگور میباشد. قیمت های این برند از ۴۵۰,۰۰۰ شروع و تا ۸۱۰,۰۰۰ ادامه دارد. آذرباتری بطور عمده شامل برند ویگور میباشد. قیمت های این برند از … شروع و تا …. ادامه دارد. برندهای ویگور، الوند، آپادانا، ماموت، زئوس و آذر در این کارخانه ارومیه ای تولید میشود. اگر تصمیم به خرید باطری از این شرکت را دارید و قیمت باطری ماشین برایتان مهم است میتوانید باطری ۵۰ آمپر ویگور را با قیمت حدودا ۴۵۰,۰۰۰ خریداری کنید همینطور باطری ۵۵ آمپر ویگور نیز قیمت مناسب ۴۹۵,۰۰۰ را داراست.
انواع باطری ماشین بر اساس قیمت 1 - قیمت باتری ماشین
باتری ماشین انواع و قیمت های مختلفی دارد که به بررسی آنها میپردازیم

ارائه باتری خودرو قدیمی و خرید باطری ارزان تر

شما میتوانید با ارائه باطری قدیمی تر خود باطری این برند و دیگر برند ها را ارزانتر بخرید. با بالا رفتن آمپر باطری ماشین قیمت آن نیز بالاتر میرود و برای مثال میتوان از باطری ۹۰ آمپر ویگور با قیمت ۸۱۰,۰۰۰ تومان و یا ۹۹ آمپر ویگور با قیمت ۷۹۲,۰۰۰ تومان جز گرانترین های این برند یاد کرد.

 • وایا باتری
  وایاباتری دارای ویژگی های منحصر بفرد خود است و دارای ظاهری زیبا نیز میباشد. جدا از زیبایی ظاهری این قاب بند باعث بیشتر شدن طول عمر باطری نیز میشود و این جز مسائل بسیار مهم در خرید و قیمت باتری ماشین میباد. کارشناسان این شرکت تلاش بسیاری برای تبخیر آب از باطری و کاهش میزان الکترولیت کردند و نتیجه بسیاری خوبی نیز گرفتند. این ویژگی یمی وجه های تمایز این برند است. قیمت های وایاباتری از حدود ۶۰۰۰۰۰ شروع میشود. از نوع های ارزان قیمت این برند میتوان به باتری ۵۰ آمپر پورانکو و ۵۵ آمپر پورانکو اشاره کرد. برند پورانکو در این شرکت بصورت انبوه تولید میشود.
 • باتری سپاهان
  شرکت یکتا باتری سپاهان حدودا ۱۰ سال که در زمینه مشاوره، مونتاژ و تولید باطری فعال است. این شرکت با داشتن گواهی نامه های معتبر و داشتن آخرین فناوری ها و دستگاه، محصولات بسیار خوبی را به مشتریانش ارائه میدهد. قیمت های این برند از حدود ۵۵۰,۰۰۰ تومان شروع میشود تا ۹۶۸,۰۰۰ تومان.
سخن آخر

در این مقاله سعی شد شما عزیزان را انواع باطری و همینطور خریداری باطری ماشین راهنمایی کنیم. برای انتخاب باطری مورد نظرتان نیز میتوانید با کارشناسان ایراندوست تماس بگیرید تا بهترین حرید انجام دهید. همچنین برای خرید باتری دلخواهتان میتوانید از مجموعه ایراندوست اقدام کنید.

سوال مربوط به قیمت باطری ماشین

 1. چرا باتری عضو کلیدی ماشین است؟
  چون بدون وجود باتری، ماشین کوچکترین فعالیتی نمیتواند انجام دهد.
 2. نقش آمپر در قیمت باتری چیست؟
  هرچه آمپر بالاتر باشد قیمت نیز بالاتر میرود.
 3. چگونه باتری ارزان تر بخریم؟
  می توانیم با ارائه باتری قدیمی خود باتری جدید را ارزان تر بخریم. همچنین می توانیم به کمپانی ها و عرضه کننده های باطری مانند ایراندوست مراجعه کرده و باطری با قیمت مناسب خریداری کنیم.

ویدئو قیمت باتری ماشین

پاسخ دهید

تماس بگیرید